Reklama

Katolickie Media

Dziennikarstwo kościelne w przestrzeni świeckiej

2019-01-16 11:11

Ks. Adam Lechwar
Edycja sandomierska 3/2019, str. VII

Ks. Adam Stachowicz

„«Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4,25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich” – taki temat orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2019 zapowiedział papież Franciszek w ubiegłoroczne święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Odległość anonsu wydarzenia w stosunku do ogłoszenia treści orędzia, które zwykle Franciszek ogłasza 24 stycznia we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego – patrona Dziennikarzy, wskazuje na potrzebę namysłu i modlitwy, a także zaznacza, jak ważka to dziedzina życia we współczesnym świecie i Kościele.

Obserwujemy w światowym, ale także lokalnym wymiarze, jak istotna jest obecność prasy katolickiej czy też religijnych audycji radiowych lub telewizyjnych w przestrzeni publicznej. W świecie katolickie dziennikarstwo jest często przeciwwagą dla treści bezbożnych, antykościelnych, a nawet antyludzkich. Dzisiaj zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych katolicy nie są szczególnie przyjaźnie traktowani. Dzieje się tak pewno z tego powodu, że nie mieszczą się oni w najmodniejszych trendach i poprawności, jaka jest narzucana przez tzw. mainstream.

Natomiast media stricte katolickie borykają się często z trudnościami finansowymi, co skutkuje rozmaitymi innymi kłopotami. Można nawet zauważyć swoiste zaniepokojenie niektórych gremiów, a nawet ich znaczący opór czy wręcz walkę, mającą ograniczyć czy zahamować rozwój katolickich mediów o zasięgu ogólnopolskim.

Reklama

Troska o małą ojczyznę

Cieszy zatem i buduje wielka troska pasterzy poszczególnych diecezji, a także parafii, dążących do posiadania własnego systemu służącego do przekazywanie informacji o charakterze religijnym, dotyczącego lokalnej wspólnoty, diecezji czy parafii. Obecność prasy parafialnej wydawanej w formie regularnej jako miesięczników czy tygodników, chociażby w formie mikro, a więc niewielkich rozmiarów, zawierających główną myśl liturgii czytań niedzielnych i ogłoszenia parafialne w tym intencje mszalne, staje się formą powszechną tak w wersji druku papierowego, jak i edycji elektronicznych.

Dzisiaj niemal każda parafia posiada internetową stronę, na której można znaleźć nie tylko dane kontaktowe, numer konta bankowego i ogłoszenia parafialne, ale także jej historyczny rys, prezentację patronów i ciekawe teksty z dziedziny duchowości. Coraz mocniej do głosu dochodzą formy dziennikarstwa otwartego czy też interaktywnego w postaci blogów, for, czy innych nowoczesnych form prezentowania treści, które przez błyskawiczną multiplikację (pomnożenie, np. w wersji facebookowej) docierają do ogromnej rzeszy odbiorców.

SanTeos

– Internet stał się dla Kościoła narzędziem nie tylko przekazu informacji, ale obecnie spełnia rolę ewangelizacyjną – mówi ks. Rafał Kusiak – redaktor portalu SanTeos zorganizowanego przez diecezję sandomierską. – Rozwój systemu WEB 2.0, tzn. budowanie portali społecznościowych, umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikami sieci – kontynuuje swą myśl ksiądz redaktor. Ludzie mogą ze sobą dyskutować, komentować wydarzenia, wyrażać swoją opinię. Portale społecznościowe otwierają nowe horyzonty. Kościół może wykorzystać ich możliwości do głoszenia słowa Bożego, ewangelizowania, formowania serc ludzkich.

– Portal społecznościowy SanTeos stanowi przykład strony internetowej zaadresowanej do rodzin. Zarówno dla młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Projekt ten zakłada udostępnianie materiałów wartościowych o tematyce chrześcijańskiej. Oprócz sekcji informacyjnej z życia diecezji sandomierskiej można znaleźć na nim część ewangelizacyjną, zawierającą rozważania biblijne, rekolekcje wideo, teksty z zakresu teologii moralnej i duchowości. Wszystkie publikowane treści udostępniane na portalach społecznościowych dają możliwość aktywnego zaangażowania się odbiorcy – mówi ks. Rafał. – Użytkownicy mają możliwość komentowania oraz podjęcia dyskusji na wybrany temat – dodaje ks. Redaktor z nieukrywaną radością.

SanTeos jest stroną otwartą na współpracę i budowanie wspólnoty, gdzie poszczególne osoby mogą dzielić się swoimi materiałami. Jeśli ktoś z czytających chciałby pomóc przy tworzeniu tej społeczności, zapraszamy do odwiedzenia nas pod adresem: www.santeos.pl, a także na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube.

Nowoczesne formy duszpasterstwa

To bardzo nowoczesne formy duszpasterstwa. Przejawiają się w informowaniu o sprawach istotnych dla diecezji czy parafii, ale także w organizowaniu diecezji lub parafii, co wpływa pozytywnie na ożywienie życia tych i im podobnych wspólnot. Niewątpliwie jest to równocześnie sposób preewangelizacji i ewangelizacji, czyli docierania do wielu osób nieznających dzisiaj Boga i Chrystusa z pierwszym przekazem, budzącym wiarę w sercu człowieka. Treści tak łatwo dostępne w Internecie czy przynoszone do domu w formie papierowej stają się także okazją do ożywiania i dynamizowania wiary.

„Ludzie Kościoła, szczególnie świeccy chrześcijanie, są wezwani, by przez prasę, radio, telewizję, Internet w jeszcze większym zakresie promowali wartości ewangeliczne. Ważnym zadaniem pasterzy Kościoła jest jednak troska nie tylko o fachowe przygotowanie pracowników mass mediów, ale także o ich formację duchową, ludzką i etyczną” – nauczał Ojciec Święty Benedykt XVI.

Konkretne przykłady

Nie brakuje w naszej Ojczyźnie katolickich środowisk akademickich, gdzie przygotowują się dziennikarze. Nie tylko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie studiowali i studiują nasi diecezjanie, przygotowują profesjonalistów w sposób bezpośredni. Jednak ich obecność i zaangażowanie w parafiach bywa okazjonalne albo jest zbyt kosztowne, by można było ich zatrudniać jako organistów czy zakrystianów.

Ważne jest jednak, by tych, którzy jako wolontariusze włączają się w dzieła parafii, odpowiednio formować przez bliską współpracę. Proboszczowie czy wikariusze, dzieląc się z nimi wiedzą teologiczną, moralną oraz katolickim systemem wartości sprawiają, że ich dziennikarstwo niesie niezbywalną cechę, jaką jest troska o prawdę i dobro.

Doskonale ukazuje to tytuł jednego z darmowych czasopism katolickich „Dobre Nowiny”. Właśnie dobru, jego promowaniu, ochronie i rozbudzaniu musi służyć dziennikarz katolicki i gazeta, program telewizyjny, radiowy czy portal internetowy. Warto podjąć tę myśl ks. inf. Ireneusza Skubisia, który często powtarzał, że prasa katolicka powinna być przyjacielem katolickich rodzin, który przychodzi co tydzień do domów i pomaga rodzinie żyć, rozmawiać o sprawach ludzkich z odniesieniem do Boga oraz zasad wiary. To może uczynić tylko świadomy swojej misji „dziennikarz” współpracujący z biskupem czy proboszczem dla organizowania i wzbogacania życia duchowego lokalnych wspólnot Kościoła.

Działające w naszej diecezji Katolicka Telewizja Serbinów w Tarnobrzegu czy Diecezjalny Portal Ewangelizacyjny SanTeos są swoistą koroną, oddolnie podejmowanych w parafiach, internetowych lub przez telewizję kablową, transmisji Mszy św. i nabożeństw. Dają one parafianom niemogącym wziąć udziału w liturgii możliwość kontaktu ze swoją wspólnotą wiary, a więc przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, o którym jest tak głośno w przestrzeni unijnej.

Potrzeba wsparcia

Kiedy św. Franciszkowi Salezemu polecamy naszych dziennikarzy katolickich, tych znanych, np. z „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, Radia Maryja czy Telewizji Trwam, trzeba pamiętać i o tych, którzy posługują jako wolontariusze. Ślęczą niekiedy nad klawiaturą komputera, by zredagować parafialną gazetkę, są oddanymi Kościołowi twórcami internetowych stron parafialnych lub innych blogów. Trzeba chwalić i polecać do naśladowania tych, którzy udostępniają z odwagą na swoich profilach facebookowych katolickie treści.

W tym zamyśleniu dotyczącym działalności dziennikarskiej Kościoła warto wspomnieć, że dziennikarze – oprócz św. Franciszka Salezego – mają współpatrona, którym jest bł. Manuel Lozano Garrido, z pochodzenia Hiszpan. Doświadczony represjami z okresu hiszpańskiej wojny domowej, przykuty do wózka inwalidzkiego, a w końcu oślepły dziennikarz nagrywał swoje teksty na magnetofon. Siłę czerpał z Eucharystii i modlitwy. Razem z klasztorami kontemplacyjnymi i nieuleczalnie chorymi stworzył grupy modlitwy w intencji katolików pracujących w środkach masowego przekazu pod nazwą Synaj. Polegało to na tym, że 12 chorych wraz z jakimś klasztorem klauzurowym modliło się w intencji konkretnego pisma. Ten wymiar duchowego zaplecza zawsze potrzebny jest tym, którzy pragną nie tylko informować, ale i formować. Koresponduje on także z myślą, przesłaniem i zadaniem, jakie stawia przed ludźmi Kościoła Papież Franciszek: „Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”.

Tagi:
dziennikarze

Franciszek pozdrowił dziennikarzy i modlił się za zmarłego korespondenta TASS

2019-01-23 12:58

st (KAI) / Watykan

W drodze z Rzymu do Panamy Franciszek pozdrowił towarzyszących mu dziennikarzy i przypomniał postać zmarłego 28 grudnia ub. roku wieloletniego korespondenta rosyjskiej agencji TASS w Rzymie, Aleksieja Bukałowa – podał na portalu Radia Watykańskiego, vaticannews Andrea Tornielli.

Greg Burke/Twitter.com

Franciszek podziękował dziennikarzom za ich intensywną pracę, którą wykonają w najbliższych dniach w Panamie. Dodał wzruszonym głosem: „Jest to pierwszy lot, w którym zabrakło waszego kolegi, którego bardzo lubiłem, Aleksieja Bukałowa z agencji Tass. Mówiąc o zmarłym 28 grudnia w wieku 78 lat rosyjskim dziennikarzu papież stwierdził: „Był człowiekiem wielkiego humanizmu, humanizmu nie lękającego tego co ludzkie, aż po to, co najniższe i Boskiego aż po to, co najwznioślejsze. Był człowiekiem zdolnym do syntezy w stylu Dostojewskiego”.

Następnie Ojciec Święty poprosił wszystkich o zachowanie chwili milczenia, by uczcić pamięć rosyjskiego dziennikarza i zakończył ją odmawiając „Ojcze nasz”. Zgromadzeni na pokładzie dziennikarze podziękowali Franciszkowi gromkimi brawami.

Wcześniej organizator podróży papieskich, ks. prał. Mauricio Rueda Belz, przedstawił tymczasowego dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisottiego podczas jego pierwszego lotu w tej nowej roli.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Apel organizacji pro-life o uchwalenie projektu Zatrzymaj Aborcję

2019-03-23 12:35

tk / Częstochowa (KAI)

O jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję zaapelowali dziś uczestnicy 39. pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę. Przypomnieli też, że wiele organizacji pomaga kobietom, które dowiedziały się o tzw. nieplanowanej ciąży, lub u których nienarodzonych dzieci stwierdzono poważną wadę wrodzoną.

Mazur/episkopat.pl
Jasna Góra

Publikujemy treść Przesłania XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia

My, uczestnicy XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, mając wciąż w żywej pamięci Ś.P. Inżyniera Antoniego Ziębę - niestrudzonego Pielgrzyma, organizatora poprzednich 38-miu Pielgrzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy kontynuować Jego ideę corocznego zawierzania sprawy obrony życia Jasnogórskiej Bogarodzicy. Wciąż pamiętamy Jego pełne ufności słowa z ostatniej pielgrzymki ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ! Umocnieni tą nadzieją nie możemy być obojętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podejmowane są w naszej Ojczyźnie

1. Aborcja a ochrona życia od poczęcia

Szczególnym okrucieństwem jest zabijanie w łonach matek dzieci, u których podejrzewa się poważną wadę wrodzoną. Małym pacjentom przysługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świadczonej według najwyższych standardów. Apelujemy więc o jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję. Przypominamy, że zarówno państwo, jak też wiele organizacji kościelnych czy stowarzyszeń i fundacji pro-life świadczy realną pomoc dla rodzin i matek, które dowiedziały się o tzw. nieplanowanej ciąży lub u których dzieci nienarodzonych podejrzewa się poważne wady wrodzone. Na polu pomocy charytatywnej ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia, ale już teraz potrzebujące rodziny mogą skorzystać z pomocy materialnej, psychologicznej, prawnej czy medycznej. Godna promocji jest też idea hospicjów perinatalnych i godziwsze ich finansowanie z budżetu państwa. W tej chwili w całej Polsce istnieje kilkanaście tego typu miejsc, podczas gdy każdego roku kilkanaście tysięcy rodziców słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka.

2. Ideologia gender i żądania ruchu LGBT

W Bożym planie stworzenia - który mamy odczytać, a nie kwestionować - istnieje człowiek realizujący się jako kobieta lub mężczyzna. Kobieta i mężczyzna są różni choć równi w swej godności. Wprowadzanie do szkół ideologii gender, która nie ma żadnych podstaw nie tylko w wiedzy naukowej, ale również w zdrowym rozsądku, jest więc poważnym naruszeniem fundamentalnego prawa rodziców - pierwszych wychowawców i gwałtem na delikatnej psychice dziecka i nastolatka. Apelujemy zatem o realne przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziców. Jeśli one okazują się niewystarczające, apelujemy do polityków, w tym Rzecznika Praw Dziecka, o stworzenie lepszych gwarancji prawnych ochrony dzieci przed demoralizacją.

3. In vitro a szacunek do życia od poczęcia

Szacuje się, że w Polsce ok. 100 tys. dzieci przetrzymywanych jest w pojemnikach z ciekłym azotem - tyle embrionów, poddanych tzw. kriokonserwacji, czeka powolna śmierć w klinikach in vitro. Trzeba też upomnieć się o życie dzieci zabijanych w wyniku tzw. selektywnej aborcji, wpisanej w procedurę in vitro. To z miłości do tych dzieci Bóg - a w Jego imieniu Kościół - potępia in vitro. Domagamy się zaprzestanie finansowania tej procedury z budżetu podatników. Promujmy naprotechnologię jako etyczną i skuteczną metodę leczenia niepłodności, szanującą godność i życie zarówno rodziców jak i dziecka.

Jasna Góra, 23 marca 2019

Wojciech Zięba, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Paweł Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Halina i Czesław Chytrowie, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Adam Kisiel, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek: ufajmy Bożemu miłosierdziu, ale go nie nadużywajmy

2019-03-24 12:11

st (KAI) / Watykan

„Możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona. Dlatego trzeba je podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze. Możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać. Nie możemy usprawiedliwiać lenistwa duchowego, ale trzeba umocnić nasze starania, aby niezwłocznie odpowiedzieć na to miłosierdzie ze szczerością serca” – powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Grzegorz Gałązka

Ojciec Święty odniósł się w swej refleksji do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Łk 13, 1-9), zawierającego przypowieść o drzewie figowym, które nie wydawało owoców. Wskazał, że właściciel winnicy uosabia Boga Ojca, a ogrodnik jest obrazem Jezusa, natomiast drzewo figowe jest symbolem obojętnej i nie wydającej owoców ludzkości.

„Jezus wstawia się u Ojca za ludzkością i prosi Go, aby poczekał i dał jej jeszcze trochę czasu, aby mogły się w niej pojawić pierwsze oznaki owoców miłości i sprawiedliwości. Drzewo figowe, które właściciel z przypowieści chce wyrwać, jest obrazem życia jałowego, niezdolnego do dawania, czynienia dobra. Jest symbolem tego, kto żyje dla siebie, syty i zadowolony, rozłożony w wygodach swojego życia, niezdolny, by skierować spojrzenie i serce ku tym, którzy są obok niego i przeżywają cierpienie, ubóstwo i trudności. Tej postawie egoizmu i duchowej bezpłodności przeciwstawiana jest wielka miłość ogrodnika wobec drzewa figowego: jest cierpliwy, potrafi czekać, poświęca jemu swój czas i pracę. Obiecuje właścicielowi, że szczególnie zadba o to nieszczęśliwe drzewo” – wyjaśnił Franciszek.

Papież podkreślił, że przypowieść ta ukazuje Boże miłosierdzie, które pozostawia nam czas na nawrócenie. Wskazuje ona, że „możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona. Dlatego trzeba je podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze. Możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać. Nie możemy usprawiedliwiać lenistwa duchowego, ale trzeba umocnić nasze starania, aby niezwłocznie odpowiedzieć na to miłosierdzie ze szczerością serca” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił, abyśmy wykorzystali okres Wielkiego Postu do nawrócenia, poprawy w naszym życiu, sposobie myślenia, działania i przeżywania relacji z innymi. „Jednocześnie musimy naśladować cierpliwość Boga, który ufa, że wszyscy są zdolni aby «powstać» i podjąć pielgrzymowanie na nowo. Nie gasi wątłego płomienia, ale towarzyszy i troszczy się o tych, którzy są słabi, żeby się umocnili i wnieśli swój wkład miłości do wspólnoty. Niech Maryja Dziewica pomoże nam przeżywać te dni przygotowań na Święta Paschalne jako czas odnowy duchowej i otwartości na łaskę Boga oraz Jego miłosierdzie” – stwierdził papież na zakończenie swego rozważania.


Oto słowa Franciszka po modlitwie „Anioł Pański” w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry,

Od 27 lutego trwają ważne rozmowy w Nikaragui mające na celu rozwiązania poważnego kryzysu społeczno-politycznego, jaki dotknął ten kraj. Wspieram tę inicjatywę modlitwą i zachęcam strony, aby jak najszybciej znalazły pokojowe rozwiązanie dla dobra wszystkich.

Wczoraj w Tarragonie, w Hiszpanii został beatyfikowany Marian Mullerat i Soldevila, ojciec rodziny i lekarz, który otoczył opieką cierpienia fizyczne i moralne swoich braci, świadcząc życiem i męczeństwem o prymacie miłości i przebaczenia. Niech wstawia się za nami i pomaga nam kroczyć drogami miłości i braterstwa, pomimo trudności i cierpień.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach. W roku 2018 na całym świecie wielu biskupów, kapłanów, zakonnic i wiernych świeckich doznało przemocy. Zabito czterdziestu misjonarzy, prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Pamięć o tej współczesnej Kalwarii braci i sióstr prześladowanych lub zabitych z powodu swej wiary w Jezusa, jest dla całego Kościoła obowiązkiem wdzięczności, ale także bodźcem do mężnego świadectwa o naszej wierze i nadziei w Tym, który na krzyżu na zawsze zwyciężył wrogość i przemoc swą miłością.

Pozdrawiam was wszystkich przybyłych z Rzymu, Włoch i z różnych krajów, w szczególności pielgrzymów z Puli (Chorwacja), Coslady (Hiszpania) i wspólnotę Papieskiego Seminarium Francuskiego. Pozdrawiam wiernych z Dogana, Carpi, Faenzy, Castellammare di Stabia; grupę kobiet, które zjednoczyły się, aby wspólnie stawić czoła swoistej patologii; skautów z Campobasso, kandydatów do bierzmowania z Cervarese Santa Croce, młodych, przygotowujący się do złożenia wyznania wiary z Renate, Veduggio i Rastignano, uczniów Instytutów Braci Szkół Chrześcijańskich w Turynie i Vercelli oraz uczniów szkoły św. Doroty z Montecchio Emilia.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli! Nie zapomnij za mnie się modlić. Dobrego obiadu i do widzenia!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem